Ulica Prisoj

Ulica Prisoj

Opis projekta

Opis projekta

Kuća na idealnoj mikrolokaciji, u miru i zelenilu, a blizu centra grada

Kuća na idealnoj mikrolokaciji, u miru i zelenilu, a blizu centra grada