Trgovačko društvo MP Development d.o.o., sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, 10000 – Zagreb, Barčićeva 12 , OIB: 08088498764, registrirano pri Trgovačkom sudu Zagreb pod MB: 080666748, zastupano po Petrunić Marku (dalje u tekstu Pružatelj usluga) dana 12.08.2022. donosi i objavljuje dokument:

Uvjeti korištenja web stranice mp-development.hr

Korištenjem Web stranice ili bilo koje dijela sadržaja objavljenih na Web stranici, u potpunosti ste suglasni s ovdje definiranim Uvjetima i pravilima. Ako se ne slažete s Uvjetima i pravilima, molimo, nemojte koristiti usluge Web stranice. Uvjeti i pravila podložni su promjenama u bilo kojem trenutku, stoga predlažemo pregled ovog dokumenta pri svakom posjetu Web stranice. Ako Web stranicu nastavite koristiti i nakon izmjene Uvjeta i pravila, smatra se da ste suglasni s novim Uvjetima i pravilima. Pružatelj usluga neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz promjena sadržaja objavljenog na Web stranici te iz promjena sadržaja Uvjeta i pravila korištenja.

Svako korištenje materijala s web stranice https://mp-development.hr podliježe niže iznesenim uvjetima.

Dokumenti i sadržaji objavljeni na https://mp-development.hr ne smiju se kopirati, mijenjati, prodavati, posuđivati ili distribuirati. Uz poštivanje prethodno navedenog ograničenja, kopiranje je dozvoljeno samo uz navođenje svih zadržanih napomena i upozorenja o autorskim pravima, drugih upozorenja o vlasništvu bilo koje vrste, te svih ograničenja od odgovornosti koja su na ovoj web stranici navedeni.

Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija ili distribucija sadržaja Web stranice, dozvoljena je samo uz prethodno izričito odobrenje Pružatelja usluge.

Pružatelj usluge će poduzeti odgovarajuće napore kako bi informacije objavljene na Web stranici bile točne i precizne, ali ne daje nikakva jamstva u pogledu njihove točnosti ili potpunosti. Svi korisnici Web stranice suglasni su s činjenicom da osobno snose svaki rizik u vezi s pristupom i korištenjem sadržaja Web stranice. Pružatelj usluga i treće strane koji su vlasnici dijelova softvera ugrađenog u Web stranicu ovime isključuju svoju odgovornost za svaku izravnu i/ili neizravnu štetu koja proizlazi ili bi mogla proizići iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja Web stranice kao i za bilo kakvu pogrešku ili propust u sadržaju Web stranice. Pružatelj usluga pridržava pravo bilo kakve izmjene sadržaja Web stranice, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti te isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih izmjena.

Pružatelj usluga zadržava pravo bez prethodne najave izmijeniti opseg usluga i sadržaja koje nudi putem Web stranice.

Ova Web stranica sadržava informacije iz trećih strana i linkove na druge site-ove na Internetu nad kojima Pružatelj usluga nema nikakvu kontrolu. Takve informacije su označene na odgovarajući način uz upućivanje na pravo vlasništva trećih osoba kad smo smatrali da je to obvezno učiniti i gdje god je to bilo provedivo. Pružatelj usluga ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti ili bilo koje druge karakteristike takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za te informacije.

Pružatelj usluga, po svojoj vlastitoj procjeni, može onemogućiti pristup stranici korisnicima za koje procjeni da usluge Web stranice koriste na neprikladan način.